วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หนังสือแนะนำเพื่อความสำเร็จ

Richard St. John เป็นวิศวกร ออกแบบรถยนต์ แต่ใช้ความรู้ทางด้าน factor analysis เดินทางสัมภาษณ์ผู้ประสบความสำเร็จในอเมริกา 500 คน ใช้เวลา 10 ปี จนได้หนังสืออมตะ ชื่อ "8 to be Great" ขึ้นมา ว่าคนสำเร็จ จะมี 8 ปัจจัยนี้ เหมือนกัน

ดังนั้น หนังสือที่แนะนำ จะใช้ แนวคิด 8 to be Great ของ Richard St. John เป็นตัวยืน บางเล่มมีแปลไทย บางเล่มก็ไม่มีแปลไทยนะ

คนที่ประสบความสำเร็จ จะมี 8 factor เหมือนกันดังนี้

1. Passion - หาสิ่งที่รักที่จะทำ ให้ได้ก่อน >> หนังสือแนะนำเพิ่มเติม คือ The 7 Spiritual Laws of Success ของ Deepak Chopra

2. Working Hard - ทำงานที่เรารักให้หนัก แต่เราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดใด ๆ >> หนังสือแนะนำเพิ่มเติมคือ Outliers ของ Malcolm Gladwell

3. Focus - โฟกัสทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุด อยู่กับปัจจุบัน >> หนังสือแนะนำเพิ่มเติมคือ The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment ของ Eckhart Tolle

4. Push - เอาตัวเองออกจาก Comfort Zone + หา connection ดี ๆ >> หนังสือแนะนำเพิ่มเติมคือ 1.Train Your Brain For Success ของ Roger Seip 2.How to Win Friends and Influence People ของ Dale Carnegie

5.  Idea - ไอเดียจะเริ่มเกิด ถ้า 1-4 มาถูกทาง สุดยอดไอเดียจะมาตอนที่เราสงบ >> หนังสือแนะนำเพิ่มเติมคือ The 7 Spiritual Laws of Success ของ Deepak Chopra (หัวข้อ The law of pure potentiality, meditation) 

6. Improving - ปรับปรุงให้ทันยุคเสมอ >> หนังสือแนะนำเพิ่มเติมคือ 1. The World Is Flat ของ Thomas L. Friedman 2.The Lean Startup ของ Eric Ries

7. Serve - แบ่งปัน(แบบฉลาดและมี impact) เพื่อได้รับกลับมามากขึ้น >> หนังสือยังไม่มี แต่มี Article แนะนำ (โหลดฟรี) ชื่อ "A Blank Check Waiting for You!" ของ Gardner Hunting

8. Persist - ไม่สนใจต่ออุปสรรค >> หนังสือแนะนำเพิ่มเติมคือ Change Your Thoughts - Change Your Life: Living the Wisdom of the Tao ของ Dr. Wayne W. Dyer

(พอดีมีนักศึกษามช. วิชา 011269 e-mail มาถาม เรื่องหนังสือ ที่จะให้อ่านเพิ่ม ไหน ๆ ก็ email มาแล้ว เลยโพสต์แชร์ในเฟสด้วยเลยละกัน อันนี้ไม่ออกสอบ final แต่ออกสอบไปตลอดชีวิต)

1 ความคิดเห็น:

 1. Wallet balance doesn’t show in Itbit
  Is your wallet balance not showing up in Itbit? Do you want to see your balance but getting hurdles during the path? Just erase all your worries in no time by taking supreme assistance from the team of Itbit login issues 1833-228-1682 executives who are there to assist you. The well-adroit professionals who are there to guide you at every step and help you no matter what time you contact them. For more info visit here: https://www.cryptophonesupport.com/exchange/Itbit/
  itbit customer support
  itbit customer support phone number
  itbit customer support number
  itbit customer support hours
  contact itbit customer support
  itbit customer support telegram
  itbit customer support reddit
  itbit exchange customer support
  itbit customer support phone
  itbit customer support email
  itbit customer support usa
  itbit customer support chat
  customer support itbit
  how to contact itbit customer support

  ตอบลบ