วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

SMT meeting 25122014

พี่ทัดทีร์ พี่พร้อม
เข้ามาเยี่ยมชมแลป สนใจในงาน MEMS เพิ่มเติมจากที่เคยคุยไว้ในโปรเจคทั้งหมดและยังสนใจในการร่วมงานในด้านการศึกษา เช่น การให้ทุน การให้ นศ ฝึกงาน อีกด้วย

ส่วนงานของ MMED ก็จะสนใจในด้านของเทคโนโลยี lab on a chip ที่ใช้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในการเคลื่อนย้ายของเหลว ซึ่งมีประโยชน์มากในการใช้ทำอุปกรณ์ตรวจโรค และเครื่องมือวิเคราห์ผลสามารถให้ผู้ประกอบการอื่นออกแบบได้ ส่วนแผ่นชิปสามารถออกแบบได้ตามความต้องการและเป็นสิ่งของสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วทิ้ง ซึ่งมีปริมาณการใช้สูงมากๆ
และยังสนใจในการวิเคราะห์ FEM ในหลายๆส่วนของผลิตภัณฑ์ ระบบ โครงสร้าง อีกด้วย

ส่วนท้าย Electronic tattoo เป็นเทคโนโลยีที่สามารถผลิตได้ที่ SMT และสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายๆอวัยวะ


วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

นิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน


cr posttoday 041214

ถ้ามาจริงนี่การลงทุนในอุตสาหกรรม Titanium จะสามารถสร้างกำไรได้มากขึ้นอีก